Τρόφιμα : Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και Μικροβιολογία / Χ. Προεστός , Π. Μαρκάκη

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 9789609732222

Παλιά τιμή: 35,00  

Τιμή: 31,50

(Συμπερ. ΦΠΑ) Κερδίζετε : 3,50 (10%)
-10%
Διαθεσιμότητα:

Το προϊόν διανέμεται ηλεκτρονικά!.

Στις μέρες μας τόσο ο καταναλωτής όσο και οι επιχειρήσεις τροφίμων και
οι ελεγκτικοί φορείς ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων. Το βιβλίο αυτό στο πρώτο μέρος του καλύπτει τα συ-
στήματα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στην
κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP. Επίσης επε-
ξηγούνται πρότυπα για τη διαδικασία πιστοποίησης (ISO 22000, ISO 9001,
FSSC 22000 κ.α.). Ο σκοπός του πρώτου μέρους του βιβλίου είναι επίσης να
δοθούν οι ορισμοί, στόχοι και στάδια ποιοτικού ελέγχου. (Έλεγχος πρώτων
υλών, παραγωγικής διαδικασίας και τελικού προϊόντος). Επίσης να μελετη-
θούν οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου, και για μια μικρή επιχείρηση και ποια τα
καθήκοντα του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Επίσης αναφέρονται τα κύρια
σημεία της νομοθεσίας που διέπουν τον έλεγχο ποιότητας και την ασφάλεια
των τροφίμων.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται πλήρως η μικροβιολογία τροφίμων η οποία
ασχολείται αποκλειστικά με τους μικροοργανισμούς που έχουν σχέση με τα
τρόφιμα και ποτά. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι μικροοργανισμοί που απα-
ντούν στα τρόφιμα και τα χαρακτηριστικά τους, οι παράγοντες που επηρε-
άζουν την ανάπτυξή τους στα τρόφιμα αποδεικνύοντας το κατά πόσον οι
συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο αλλά και στο μικροπεριβάλλον των
τροφίμων βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροοργανισμών και
παρεμποδίζουν άλλους. Επίσης η σύσταση των τροφίμων παίζει σημαντικό
ρόλο στις μετατροπές που υφίστανται από τους μικροοργανισμούς. Αυτές οι
μετατροπές άλλοτε είναι επιθυμητές πχ όταν το κρασί πρέπει να γίνει ξίδι και
ανεπιθύμητες όταν δεν πρέπει. Σε αυτή τη περίπτωση η πρώτη μετατροπή
ονομάζεται ζύμωση και η δεύτερη αλλοίωση.
Το βιβλίο κρίνεται απαραίτητο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοι-
τητές της επιστήμης των τροφίμων καθώς και των θετικών επιστημών (χη-
μικούς, βιολόγους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, μικροβιολόγους, τεχνολόγους
τροφίμων, επόπτες δημόσιας υγείας, διατροφολόγους) καθώς και επιστήμο-
νες και εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, συμβούλους επιχει-
ρήσεων και στελέχη επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων τροφίμων γενικά.

9789609732222
Χαράλαμπος Προεστός και Παναγιώτα Μαρκάκη
2017
Μαλακό εξώφυλλο
17x24
368

Περιεχόμενα (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-1.pdf, 39 Kb) [Λήψη]

Φόρτωση ...