Κατανεμημένα Συστήματα (νέα βελτιωμένη έκδοση) / G.Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 9789609732376

Παλιά τιμή: 95,00  

Τιμή: 85,50

Κερδίζετε : 9,50 (10%)
-10%
Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα

H πέμπτη έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται σε μια χρονική στιγμή όπου το Διαδίκτυο (Internet) και ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) συνεχίζουν να επεκτείνονται και να έχουν όλο και πιο μεγάλη επίδραση στην κοινωνία μας. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο Κεφάλαιο περιγράφει την μεγάλη επίδραση αυτών των δυο τεχνολογιών σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών – από το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά, μέχρι την τέχνη, τη διασκέδαση, και την ανάπτυξη την κοινωνίας της πληροφορίας.

Επίσης τονίζει τις τεχνικές προκλήσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις πεδίων εφαρμογών, όπως η αναζήτηση πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό και on-line παιχνίδια τα οποία μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Από τη σκοπιά των κατανεμημένων συστημάτων, αυτές οι εξελίξεις θέτουν ιδιαίτερα δύσκολες απαιτήσεις στα υποκείμενα συστήματα υποδομής, και ιδιαίτερα όσον αφορά το εύρος των εφαρμογών, το φόρτο εργασίας, και το μέγεθος των δεδομένων που αυτά τα συστήματα υποδομής καλούνται να υποστηρίξουν.

Σημαντικές τεχνολογικές τάσεις που επηρεάζουν τα παραπάνω, συμπεριλαμβάνουν την αυξανόμενη και συνεχή διαθεσιμότητα διαφορετικών τεχνολογιών δικτύων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ασυρμάτων δικτύων), την ενοποίηση κινητών και πανταχού προσπελάσιμων και διαθέσιμων υπολογιστικών μονάδων χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κατάλληλα συστήματα υποδομής, την ανάγκη υποστήριξης πολυμεσικών εφαρμογών, και τέλος την εμφάνιση τεχνολογιών υπολογιστικών συστημάτων νέφους. Όλα αυτά οδηγούν στη σχεδίαση νέων και ριζοσπαστικών αρχιτεκτονικών για τα κατανεμημένα συστήματα. Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να βοηθήσει στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες βασίζονται τα κατανεμημένα συστήματα. Επίσης πραγματεύεται την αρχιτεκτονική, τη σχεδίαση, τους αλγορίθμους, και τον τρόπο με τον οποίο τα κατανεμημένα συστήματα καλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών.

Σε αυτό το βιβλίο ξεκινάμε με επτά κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν βασικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη των κατανεμημένων συστημάτων. Τα δύο πρώτα από αυτά τα κεφάλαια παρέχουν μια γενική θεώρηση της περιοχής, σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές προκλήσεις των κατανεμημένων συστημάτων με πιο σημαντικές σχεδιαστικές προκλήσεις αυτές που έχουν να κάνουν με την ανάγκη κλιμάκωσης, ενοποίησης ετερογενών εφαρμογών, και διαχείρισης αστοχιών. Αυτά τα κεφάλαια παρουσιάζουν αφαιρετικά μοντέλα για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης διαδικασιών, καθώς και για την διαχείριση αστοχιών και ασφάλειας. Αυτών των κεφαλαίων έπονται κεφάλαια που πραγματεύονται βασικές έννοιες για τη μελέτη δικτύων υπολογιστικών συστημάτων, επικοινωνίας διαδικασιών, απομακρυσμένης κλήσης διαδικασιών, έμμεσης επικοινωνίας, και υποστήριξης υπηρεσιών λειτουργικών συστημάτων.

Η επόμενη σειρά Κεφαλαίων του βιβλίου καλύπτει το σημαντικό αντικείμενο των τεχνολογιών μεσολογισμικού, και εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη κατανεμημένων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των κατανεμημένων αντικειμένων, υπηρεσιών ιστού, και εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται σε συστήματα ομότιμων κόμβων (peer-to-peer). Στη συνέχεια καλύπτονται θέματα  ασφάλειας συστημάτων, και συστημάτων κατανεμημένων αρχείων πριν προχωρήσουμε σε σημαντικά θέματα όπως αυτά διαχείρισης κατανεμημένων συναλλαγών και αντιγράφων δεδομένων. Οι αλγόριθμοι που σχετίζονται με αυτά τα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζονται σταδιακά, και σε διαφορετικά κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται στοιχεία ταυτοχρονισμού, συντονισμού, και συμφωνίας διαδικασιών, αντίστοιχα.

Τέλος, το βιβλίο πραγματεύεται θέματα και τεχνολογίες στις συνεχώς ανερχόμενες περιοχές των φορητών και πανταχού διαθέσιμων κατανεμημένων και πολυμεσικών υπολογιστικών συστημάτων. Το βιβλίο καταλήγει σε μια ανάλυση περίπτωσης μελέτης η οποία εστιάζει στη σχεδίαση και υλοποίηση της υποδομής της Google, τόσο σε όρους υπηρεσιών αναζήτησης όσο και σε όρους παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών της Google, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία Gmail και η υπηρεσία Google Earth. Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να εξηγήσει πως όλες οι σχεδιαστικές αρχές, οι αρχιτεκτονικές, οι αλγόριθμοι, και οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο συνδυάζονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο για τη σχεδίαση εφαρμογών. Σκοπός και Προτεινόμενη Πορεία Διαβάσματος του Βιβλίου Το βιβλίο αυτό προορίζεται για χρήση σε προπτυχιακά μαθήματα ή εισαγωγικά μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κατ’ ιδίαν μάθηση.

Σε αυτό το βιβλίο παίρνουμε μια δομημένη προσέγγιση των εννοιών που παρουσιάζονται, ορίζοντας πρώτα τα σχεδιαστικά θέματα που άπτονται των κατανεμημένων συστημάτων και στη συνέχεια περιγράφοντας προσεγγίσεις επίλυσης αυτών των σχεδιαστικών θεμάτων με τη χρήση αφαιρετικών μοντέλων, αλγορίθμων, και περιπτώσεων μελέτης σχετικών με συστήματα ευρείας εφαρμογής. Το βιβλίο καλύπτει την σχετική ύλη τόσο σε βάθος, όσο και σε πλάτος, έτσι ώστε να προσελκύσει τους αναγνώστες να διαβάσουν και την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία της περιοχής των κατανεμημένων συστημάτων. Σαν συγγραφείς έχουμε σαν στόχο η ύλη του βιβλίου να είναι κατανοητή σε φοιτητές που έχουν βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, λειτουργικών συστημάτων, και κάποιες αρχικές γνώσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών.

Το βιβλίο καλύπτει και έννοιες δικτύων υπολογιστών, από τη σκοπιά βέβαια των κατανεμημένων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, με τοπικά δίκτυα, με δίκτυα μεγάλης περιοχής, και με ασύρματα δίκτυα. Οι σχετικοί αλγόριθμοι παρουσιάζονται στη γλώσσα προγραμματισμού Java και σε μερικές περιπτώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού ANSI C. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των αλγορίθμων και των σχετικών εννοιών χρησιμοποιούμε επίσης, όπου αυτό χρειάζεται, και ψευδοκώδικα ο οποίος βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Java ή τη γλώσσα προγραμματισμού C. 

9789609732376
G.Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης
DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης
2020
2020
PAPERBACK
992
Φόρτωση ...