Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού αυτού τόπου (http://www.davincibooks.gr) υπόκειται αυτόματα στους πιο κάτω όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο.

 
1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου http://www.davincibooks.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της da Vinci και προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες (Νόμος 2121/93) και τις διεθνείς συμβάσεις.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της da Vinci.

Εξαιρείται η εκτύπωση μέρους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή παραγγελίας.


2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η da Vinci δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται μόνο σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, βάσει των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και τις διαδικασίες που υπάρχουν για να προστατεύονται.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας από μέρους σας και η υποβολή προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997), τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής.


3. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές:

Η ηλεκτρονική συναλλαγή με κάρτες γίνεται με το ασφαλές σύστημα της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank μέσω ανακατεύθυνσης σε ασφαλές περιβάλλον των τραπεζών αυτών. Η da Vinci δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας.


4. Ταχυμεταφορείς (couriers): Η παράδοση των παραγγελιών πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών. Για αυτό το σκοπό, η da Vinci προωθεί προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών.


5. Τιμές και Φ.Π.Α

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν το αντίστοιχο Φ.Π.Α. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, πριν ολοκληρώσετε την πληρωμή. H da Vinci διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται στην εφαρμογή της αναγραφόμενης τιμής κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Για αποστολή προϊόντων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές επιβαρύνονται με το  αντίστοιχο Φ.Π.Α που ισχύει στην Ελλάδα.

6. Έκδοση Παραστατικών

Η da Vinci εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης για αγορά προϊόντων μέσω του διαδικτυακού του τόπου από ιδιώτες. Για εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες, και για να εκδοθεί τιμολόγιο, απαιτούνται επιπλέον: Eπωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ και Eπάγγελμα.


7. Διαθεσιμότητα

Η da Vinci δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις από τον προμηθευτή, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων. Στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η νέα επιθυμείτε εκ νέου να ανανεώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να την ακυρώσετε και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του παρόντος. Η da Vinci δεν είναι υποχρεωμένη για οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.


8. Ψηφικά/Ηλεκτρονικά Βιβλία (eBooks)

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών/ηλεκτρονικών βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή κάποια άλλη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ψηφιακών εντύπων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό υπάρχει στα ψηφιακά/ηλεκτρονικά βιβλία ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους. Η da Vinci δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου αλλάξει κατόπιν σχετικής τροποποίησης από το δημιουργό του, η  da Vinci δύναται να ενημερώσει το χρήστη εφόσον πρώτα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από τον εκδότη. Η κατάσταση αυτή δεν δίδει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος.

Η da Vinci δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον προσωπικό υπολογιστή ή τη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης του χρήστη, τόσο από κακή ή εσφαλμένη χρήση του προσφερόμενου προϊόντος, όσο και από δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο του ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου που λαμβάνει ο χρήστης.

Αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή οποιουδήποτε ψηφιακου προϊόντος (Ψηφιακού/ηλεκτρονικού βιβλίου (eBook) ή Ψηφιακού ακουστικού βιβλίου (Αudiobook) δεν γίνεται δεκτή.


9. Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας στο προκαθορισμένο διάστημα που έχουμε ορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τον αν επιθυμείτε να προχωρήσουμε την παραγγελία σας στο νέο χρονικό διάστημα.


10. Επιστροφές

Επιστροφές  δε γίνονται δεκτές.

 
11. Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή χρημάτων.

Ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω email, εφόσον η διαδικασία διεκπεραίωσής της δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για να ενημερωθείτε για την πορεία της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης.


12. Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης έχει γίνει στις 23/9/2011. Η da Vinci διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διορθώσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει αναλόγως το διαδικτυακό του τόπο.


13. Εφαρμοστέο/Iσχύον Δίκαιο

Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις των νόμων του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών

Φόρτωση ...