Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων / Peter Marwedel

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 9789609732208

Παλιά τιμή: 50,00  

Τιμή: 45,00

(Συμπερ. ΦΠΑ) Κερδίζετε : 5,00 (10%)
-10%
Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνόγλωσση επι-
στημονική βιβλιογραφία των μαθημάτων που σχετίζονται με το Σχεδιασμό Ενσω-
ματωμένων Συστημάτων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο συγγραφέας Prof. Peter
Marwedel, TUD, Germany, ένας από τους θεμελιωτές του κλάδου των ενσωμα-
τωμένων συστημάτων τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και στην διεθνή χώρο, μέσα σε 8
κεφάλαια μετουσιώνει την πολυετή εμπειρία του στη διδασκαλία και έρευνα της
ανάλυσης και σχεδίασης των κυβερνοφυσικών συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο
οι φοιτητές αποκτούν μια ολοκληρωμένη γνώση σε αυτό τον τομέα, που διαδρα-
ματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο (αν και συνήθως όχι άμεσα κατανοητό για τους
περισσοτέρους ανθρώπους) τις τελευταίες δεκαετίες και συνεχίζει να επενεργεί
καταλυτικά σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων.
Κατά διαστήματα δημιουργούνται και αποδίδονται νέοι όροι στα ενσωματωμένα
συστήματα, όπως “διαδίκτυο των αντικειμένων (internet of things)”, εντούτοις η
ουσία παραμένει αναλλοίωτη και όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται στα κυβερνο-
φυσικά συστήματα. Το βιβλίο του Prof. Peter Marwedel έχει δομηθεί με έναν ολο-
κληρωμένο τρόπο μετάδοσης της γνώσης, με αυτούσια κεφάλαια που καλύπτουν
κάθε πτυχή αυτών των συστημάτων. Όπως περιγράφει στην εισαγωγή και ο ίδιος
ο συγγραφέας, η δομή του βιβλίου είναι κατάλληλη τόσο για διδασκαλία σε κλά-
δους της Επιστήμης των Υπολογιστών, όσο και σε κλάδους Μηχανικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής, τόσο σε προπτυχιακό ή/και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
σε Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια και TEI.

9789609732208
Peter Marwedel
Δασυγένης Μηνάς, Σούντρης Δημήτριος
2016
Μαλακό εξώφυλλο
17x24
462

Εισαγωγή & Περιεχόμενα (Embedded_System_Designs.pdf, 230 Kb) [Λήψη]

Φόρτωση ...