Δίκαιο

 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

120,00   108,00 (Συμπερ. ΦΠΑ)

   
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15,00   13,50 (Συμπερ. ΦΠΑ)

   
Δίκαιο της διαιτησίας

18,00   16,20 (Συμπερ. ΦΠΑ)

 
 
Ο Νομικός Έλεγχος Των Πολυεθνικών Επιχειρή...

8,00   7,20 (Συμπερ. ΦΠΑ)

   
Πρακτικός Σύμβουλος Α.Ε.-τ.Β΄

47,00   42,30 (Συμπερ. ΦΠΑ)

   
Προοπτικές Απασχολησης Στον Τομέα Κοινωνικ...

55,00   49,50 (Συμπερ. ΦΠΑ)

 
 
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

17,00   15,30 (Συμπερ. ΦΠΑ)

         
Φόρτωση ...